OnlineKuratorn
Vad är OnlineKuratorn?

Onlinekuratorn är ett privat och professionellt alternativ för dig som är i behov av stödsamtal.

 

Onlinekuratorn är en digital tjänst vilket innebär att du kan få stödsamtal var du än befinner dig.

Onlinekuratorn välkomnar alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet, ålder eller tro.
 

Vad kan OnlineKuratorn hjälpa dig med?

Stödsamtal
Hos OnlineKuratorn får du genom stödsamtal hjälp att utreda både din nuvarande livssituation och vad du kan göra för att uppnå dina mål. Exempelvis kan du via stödsamtal få hjälp med att hantera:
- Stress
- Ångest 
- Oro
- Panikångest
- Depression
- Utbrändhet
- Relationsproblem

 

Vad du kan förvänta dig
Hos OnlineKuratorn sker alla stödsamtal utifrån ett holistiskt synsätt. Det innebär att stödsamtal exempelvis kan handla om:
- Konkreta råd
- Levnadsvanor
- Känslohantering
- Andningsövningar
- Coaching

 

Unika omständigheter
Ibland kan omständigheterna i ens liv göra att det är svårt att få stödsamtal. Hos OnlineKuratorn finns det lösningar på det. Exempelvis har du fortfarande rätt till stödsamtal även om du:
- Befinner dig i ett missbruk
- Önskar ha med partner/vän/familj på samtalet
- Har suicidtankar/planer

received_2328955913888726_edited.jpg