Säkerhet
OnlineKuratorn använder sig av onlinetjänsten Kaddio för att på ett säkert sätt kunna ta emot besök digitalt. Alla digitala samtal som använder sig av video eller ljud sker genom Kaddios onlinetjänst som är krypterad.
Kaddio uppfyller samtliga lagar och regler för GDRP vilket du kan läsa mer om här: https://kaddio.com/gdpr

Tystnadsplikt
Hos OnlineKuratorn gäller tystnadsplikt, vilket innebär att de samtal jag har med dig inte får föras vidare. Allt som du berättar för mig kommer inte att spridas vidare till andra.

Journalföring
OnlineKuratorn använder sig av Kaddio för att skriva journal i samband med stödsamtal. Dessa journalanteckningar är inte anslutna till vården och kan därför enbart läsas av OnlineKuratorn. Enda anledningen att journal förs är för att underlätta inför kommande stödsamtal och för att agera som minnesanteckningar.

Kredibilitet
Som yrkesverksam socionom är jag fackligt ansluten till Akademikerförbundet SSR och genom mitt arbete måste jag följa och tillämpa etiska regler och riktlinjer. Information om vilka etiska riktlinjer mitt arbete baseras på finns här.

Fakturering
När du får fakturor så levereras de av "Cool Company" som är ett egenanställningsföretag. Fakturan skickas alltid digitalt till den mailadress du uppgett, om du inte uttryckligen begär att få det skickat via post. Direkt efter avslutat samtal skickas alltid begäran till "Cool Company" att skicka faktura till dig. Du har upp till 10 dagar på dig att betala fakturan innan förfallodatum. Mer information kan du hitta på: https://coolcompany.com/se/

Tillfällig begränsning
OnlineKuratorn kan för närvarande inte ta emot klienter som är folkbokförda inom Region Västmanland.