received_2150422375250035_edited.jpg

Rasmus

Jag är kurator och grundaren av OnlineKuratorn och har under flera år jobbat både statligt, kommunalt och inom landstinget som socionom.

Utöver Socionomexamen från Örebro universitet är jag utbildad inom:
- MI (Motiverande samtal)

- ACT (Acceptance & commitment therapy)

- LF (Lösningsfokuserad samtalsmetodik)
- Stresshantering
- Qi Gong
- Mindfulness

Några av de områden jag arbetar inom är bland annat:
- Suicidpreventivt arbete
- Neuropsykiatriska sjukdomar
- Psykosjukdomar
- Ångest, stress- och panikångestsyndrom


Vad min vision är:
Jag tror att det som får människor att växa och leva är erfarenheter och upplevelser. Genom att ställa rätt sorts frågor till oss själva kan vi finna svar på vad vi vill och svaret kan vi finna inom oss själva. När vi vet var vi befinner oss och var vi vill komma kan vi börja se hur vi kan nå dit. När vi börjar upptäcka nya vägar växer vi som människor och utvecklar nya sätt att tänka och bete oss. Jag tror att alla människor skapar sina egna liv och att allt vi behöver göra är att ställa rätt frågor och låta svaren komma av sig själva. Min vision är att allt fler människor ska få möjligheten att bli sina egna skapare.