Säkerhet
OnlineKuratorn använder sig av onlinetjänsten Kaddio för att på ett säkert sätt kunna ta emot besök digitalt. Detta sker genom att alla digitala samtal som använder sig av video eller ljud sker genom Kaddios onlinetjänst som är krypterad.

GDRP https://kaddio.com/gdpr

Vår vision
Vi tror på att det som får människor att leva och växa är att få erfarenheter och upplevelser. Vi tror på att vi alla bär svaret till de flesta frågor inom oss själva. Genom att ställa rätt sorts frågor till oss själva kan vi finna svar på vilka upplevelser och erfarenheter vi vill ha. Genom att veta vad vi vill kan vi se vart i livet vi står nu. När vi vet vart vi står och vart vi vill komma kan vi börja se vad vi behöver göra annorlunda. När vi börjar göra saker annorlunda växer vi som människa och vi börjar tänka och bete oss annorlunda. Vi börjar må bättre och känna inre lugn för det är vi som är i kontroll över våra liv. Det är vi som skapar våra egna liv. Vi tror på att allt detta stämmer för alla människor och att just DU är skaparen av ditt egna liv. Allt vi behöver är att börja ställa rätt frågor och låta svaren komma av sig själva. Vår vision är att allt fler människor världen över ska få chansen till att bli sina egna skapare.

Kredibilitet
Som yrkesverksam socionomer är vi fackligt anslutna till Akademikerförbundet SSR och genom vårt arbete måste vi följa och tillämpa etiska regler och riktlinjer. Information om vilka etiska riktlinjer vårt arbete baseras på finns här.

Vilka vi är
OnlineKuratorn är en ännu växande verksamhet och kommer få många nya medarbetare i framtiden.

I dagsläget drivs OnlineKuratorn endast av grundaren kurator Rasmus.

Kontakta oss